nl NL en EN fr FR de DE it IT
 • ARBIN AIRHOOD Leaflet Banner

Infrastructuur

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Beroepsrisico's
In het verleden zijn in de wegenbouw op grote schaal asbest en teer toegepast. Deze materialen komen af en toe nog vrij bij onderhoud of reconstructie. Wanneer goede voorzorgmaatregelen zijn genomen, is de kans op blootstelling gering. Dit geldt ook voor bitumen, het bindmiddel in asfalt. Dit bevat weinig schadelijke stoffen. In asfaltrook is een verhoogd gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aanwezig. Hoe heter het asfalt en het bitumen, hoe meer PAK vrij komt. Door diverse maatregelen is de blootstelling aan asfaltrook de laatste tientallen jaren sterk verlaagd.

Nog veel asfaltwegenbouwers klagen echter over rook (27%) en gas, damp en nevel (40%), waar dit gemiddeld voor de bouw maar bij 7% tot klachten leidt. Er worden (afval-) materialen verwerkt, zoals vliegas of metaalslakken. In een deel van die producten zijn giftige bestanddelen aanwezig. Asfaltwegenbouwers kunnen deze bestanddelen inademen samen met het stof dat vrijkomt. Bij frezen en breken van asfalt en strooien van split komt kwartsstof vrij. Bij een deel van het werk kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Rioolreperateur

Rioolreperateur

Beroepsrisico's
Bij de ´no-dig´-technieken wordt veel gewerkt met kunstharsen (polyester-, epoxy-, polyurethaanharsen) en oplosmiddelen. Cement en de componenten van epoxy, polyester en polyurethaan kunstharsen kunnen de huid aantasten en overgevoeligheid veroorzaken. Oplosmiddelen (gebruikt bij het schoonmaken van gereedschap en apparatuur) kunnen huidontvetting en huidirritatie veroorzaken. De vrijkomende dampen kunnen worden ingeademd. Van de rioolreparateurs heeft 27% last van damp, gas of nevel en allergische huidaandoeningen. 12% heeft klachten over overgevoeligheid van de luchtwegen. In putten en het riool kan de rioolreparateur te maken krijgen met ziekteverwekkende bacteriën en rioolgassen, zoals methaan, CO2, en H2S. Ook zuurstoftekort kan voorkomen.

Van de rioolreparateurs heeft 55% klachten over stof. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-) stof vrij. Veel stof is ook mogelijk bij het stralen van beton. Bij een deel van het werk komt de hoeveelheid naar verwachting boven de grenswaarde voor kwartsstof uit. Bij spuiten hebben de werknemers te maken met stof en spuitnevel. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan worden overschreden.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)   


Spoorlegger

Spoorlegger

Beroepsrisico's
"De spoorlegger kan tijdens het werk te maken krijgen met een aantal schadelijke stoffen. Ook hinder van rook en gas (lasrook en uitlaatgassen van aggregaten en machines), koel- en snijolie (voor het boren in spoorstaven), creosootolie (houtverduurzaming voor dwarsliggers), epoxyharsen (bij het verlijmen van blokkenspoor onder andere in tunnels) zijn aandachtspunten. Van gas, damp, nevel en chemische middelen heeft 25% van de werknemers last. Spoorleggers hebben in vergelijking met het gemiddelde voor de bouw meer huidklachten (13%) en worden iets vaker behandeld voor (allergische) huidaandoeningen (10%). Ruim 50% van de beroepsgroep heeft klachten over (kwarts-) stof.

Bij het verwijderen van (delen van) het ballastbed moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke verontreiniging door olie en fecale bacteriën. Deze zijn afkomstig van de toiletafvoer van de treinen. De spoorlegger wordt blootgesteld aan (kwarts-) stof. Stof kan vrijkomen bij het lossen en verwerken van materiaal voor het ballastbed. Afhankelijk van de herkomst van de ballast kan dit kwarts bevatten. Indien geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl). De Railinfra kent hiernaast een eigen Arbocatalogus met ook als ingang ""werkzaamheden"". Deze catalogus kent een uitgebreide benadering van met name de veiligheidsaspecten en -voorschriften. Deze catalogus is te vinden onder http://sas.arbocat.nl


Stratenmaker

Stratenmaker

Beroepsrisico's
Stratenmakers kunnen worden blootgesteld aan uitlaatgassen (onder andere koolmonoxide, deeltjes roet / PAK’s) van de machines waarmee zij werken. Deze uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Van de straatmakers heeft 54% klachten over stof. Dit stof kan kwartsstof bevatten. Kwartsstof kan ondermeer vrijkomen bij het schrapen of het doorslijpen van stenen, trottoirbanden, et cetera. Vooral bij het doorslijpen kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden.

Het gebruik van ademhalingsbescherming is dan noodzakelijk. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker.  Het belangrijkste risico is: Kankerverwekkende stoffen (onder andere dieseluitlaatgassen, kwartsstof)  (bron: www.arbocatalogus-bestratingen.nl)


Wegmarkeerder

Wegmarkeerder

Beroepsrisico's
Van de wegmarkeerders klaagt 33% over stof. Dit komt vrij bij het stralen, schoon- en droogblazen met perslucht, vegen en afstrooien van wegenverf. Daarnaast heeft 35% van de wegmarkeerders hinder door rook, 57% van damp, gas en nevel en 40% klaagt over chemische middelen. De wegmarkeerder heeft verder te maken met de uitlaatgassen van materieel en verkeer. Dieseluitlaatgassen zijn kankerverwekkend. De blootstelling moet dus zoveel mogelijk worden beperkt. Extra hoge blootstelling kan voorkomen bij het werken in tunnels en overdekte ruimten, zoals in bedrijven en parkeergarages. Bij het verwerken van thermoplast en sprayplast heeft de wegmarkeerder te maken met damp en nevel. Bij het verwerken van oplosmiddelhoudende verf heeft hij te maken met oplosmiddeldamp, verfnevel en andere schadelijke stoffen uit de verf. Vluchtige organische stoffen kunnen het zenuwstelsel en de hersenen aantasten. Dit heet OPS. Bij buitenwerk ligt de hoeveelheid oplosmiddeldamp meestal onder de grenswaarde. Daarentegen kan de grenswaarde bij binnenwerk worden overschreden. De wegmarkeerder werkt verder met producten (verf, verdunners, huidreinigers) die de huid kunnen aantasten of overgevoeligheid kunnen veroorzaken. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Gezondheidsklachten door stof tijdens werkzaamheden in de infrastructuur

Maatregelen tegen stof tijdens werkzaamheden in de infrastructuur

 

Modellen KITE

  Maatregelen

  De markt biedt diverse soorten ademhalingsbeschermingmiddelen, zoals wegwerpstofmasker ( mondkapje), maar de bescherming hiervan is beperkt en het draagcomfort is niet ideaal o.a. vanwege de opgebouwde warmte, condens op een eventueel gedragen bril en het benauwde gevoel. Bovendien zijn deze maskers niet bruikbaar bij baarddragers.

  Daarnaast bestaan er ook aangeblazen systemen, opgebouwd uit een luchtpomp die op de rug wordt gedragen en die middels een slang is verbonden met een helm/vizier op het hoofd. Dit systeem levert een overmaat aan schone lucht en biedt veel meer bescherming dan de wegwerpmaskers. Nadeel is de nogal bewerkelijke wijze van aandoen, de loshangende slang op de rug, de rugunit en de hoge aanschafprijs.

  Het ademluchtmasker Kite is een optimale oplossing voor bovengenoemde nadelen: het biedt een overmaat schone lucht, is in een handomdraai opgezet, heeft geen slangen of andere zaken op de rug en is aantrekkelijk geprijsd. Wij hebben de diverse voor- en nadelen van de genoemde systemen voor u in een overzicht gezet.

  Vergelijkingstabel met traditionele beschermingsmiddelen

  *Wegwerp stofmaskersRuggedragen aanblaassysteemKITE aanblaashelm
  Gewicht: Licht Zwaar totaalgewicht rugunit + slang + vizier. Minder dan 950 gram.
  Ademweerstand: Hoog Geen Geen
  Bescherming: Beperkte bescherming door lekkage langs de randen door onderdruk. Hoge bescherming door overdruk in het vizier. Hoge bescherming door overdruk in het vizier.
  Toepasbaarheid: Niet geschikt voor bril- en baarddragers. Geschikt voor baard- en brildragers. Geschikt voor baard- en brildragers.
  Opzetten: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Veel werk om het systeem om te binden, de slang aan te sluiten, het vizier op te zetten en het systeem in te schakelen. Opzetten, inschakelen en direct klaar voor gebruik, eenvoudiger kan het niet.
  Gebruiksgemak: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Zwaar en de slang kan in de weg zitten en ergens achter blijven haken. Optimaal, geen last van slang en rugunit. Veel bewegingsvrijheid in kleine ruimten.
  Aanschafkosten: Laag Zeer hoog Laag in verhouding tot ruggedragen systemen.
  Verbruikskosten: Relatief hoog, telkens een nieuw masker. Vaak twee of drie filters, slangen en andere slijtdelen. Slechts één filter te vervangen. De jaarlijkse kosten zijn lager dan bij gebruik van wegwerpmaskers of ruggedragen systemen.

  Bijzonder geschikt als professionele bescherming tegen het Coronavirus

  nlenfrdeit