nl NL en EN fr FR de DE it IT
 • ARBIN AIRHOOD Leaflet Banner

Bouw- en aanverwante sectoren

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw

Beroepsrisico's
De blokkensteller - ruwbouw wordt blootgesteld aan kwartsstof. Van de blokkenstellers - ruwbouw klaagt ongeveer de helft over stof dat vrijkomt bij zagen, frezen, schuren en slijpen. De private  grenswaarden voor stof  (inhaleerbaar stof 10 mg/m³ en respirabel stof 5 mg/m³ gemiddeld over een werkdag) worden regelmatig overschreden. Natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging zijn verplicht bij het zagen, frezen en schuren van kalkzandsteen, aangezien zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ (gemiddeld over een werkdag) ver wordt overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Beroepsrisico's
Gevelisoleerders werken met isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Bij het vullen, mengen en isoleren komen vezels vrij die irriterend zijn voor de huid en ogen. De grenswaarden van 2 vezels/m³ wordt hierbij zelden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Kitter/purder

Kitter/purder

Beroepsrisico's
Er zijn veel kitters met klachten over stof (69% tegenover 57% gemiddeld voor de bouw). Bij het uithakken van dilatatievoegen komt kwartsstof vrij waarbij de grenswaarde van 0.075 mg/m³ kan worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Loodgieter

Loodgieter

Beroepsrisico's
Loodgieters hebben regelmatig met blootstelling aan (kwarts-) stof te maken. Bijna de helft van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Hoeveel stof vrijkomt hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken, sleuven zagen/frezen en boren komt (kwarts-) stof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of de toepassing van afzuiging. Indien met niet de juiste maatregelen treft kan de hoeveelheid kwartsstof boven de grenswaarde uitkomen. De wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³. De belangrijkste risico’s zijn kankerverwekkende stoffen en schadelijke stoffen. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)   


Machinaal houtbewerker

Machinaal houtbewerker

Beroepsrisico's
Bij machinale bewerkingen en bij het schoonmaken en opruimen ontstaat veel houtstof. Van de machinaal houtbewerkers heeft 63% last van houtstof, vooral bij het gebruik van de inkroosmachine, de vierzijdige en de breedbandschuurmachine. Stof van vooral hardhout geeft een verhoogd risico op kanker aan de neus en neusbijholten. De grenswaarde van houtstof (hardhout) is 2 mg/m³ en kan worden overschreden. Onder hardhout wordt hout van bedektzadigen verstaan, zoals berk, beuk, eik, linde en populier. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Metselaar (renovatie / onderhoud)

Metselaar (renovatie / onderhoud)

Beroepsrisico's
De metselaar renovatie / onderhoud heeft regelmatig te maken met (kwarts-) stof. 46% van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Stof komt vrij bij het aanmaken van de specie, het slopen van stuclagen, muren en plafonds en het (droog) zagen of doorslijpen van stenen, tegels of blokken. Vooral bij methodes als hakken, boren of slijpen komt dikwijls veel (kwarts-) stof vrij. Het gehalte kwarts is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Veel kwarts zit onder andere in kalkzandsteen. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ tijdelijk worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)  


Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Beroepsrisico's
Van de modelmaker / mallenbouwers heeft 61% klachten over stof. Tijdens het maken van een houten mal krijgt de mallenbouwer te maken met verschillende houtsoorten en materialen (epoxylijm) die schadelijke stoffen bevatten. Houtstof dat onder meer vrijkomt bij het zagen, schuren, schaven is kankerverwekkend. Het kan, bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties, kanker van de neus en neusbijholten veroorzaken. Het fijne stof kan irritatie of allergische reacties van de huid, ogen en/of luchtwegen veroorzaken. Voor houtstof is een wettelijke grenswaarde vastgesteld van 2 mg/m³. Deze grenswaarde wordt in de praktijk in veel situaties overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Opperman / metselaar

Opperman / metselaar

Beroepsrisico's
Ongeveer 55% van de opperlieden klaagt over stof. De opperman kan worden blootgesteld aan kwartsstof bij het aanvegen van ruimtes; de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³wordt daarbij in het algemeen overschreden. Van de opperman-metselaars heeft 34% klachten over stof. Bij het aanmaken van specie is inademing van cementstof mogelijk. Daarbij zal de grenswaarde van 5 mg/m³ voor respirabel inert stof meestal worden overschreden. Bij het verwijderen van isolatiematerialen is blootstelling aan glaswol- en/of steenwolvezels mogelijk.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Ovenbouwer

Ovenbouwer

Beroepsrisico's
Veel ovenbouwers klagen over stof (75%), rook (36%), damp, gas of nevel (37%) en/of chemische middelen (32%). Mortel, lijmen of kitten kunnen schadelijke stoffen bevatten, zoals organische oplosmiddelen. Epoxylijmen (om tegels te lijmen in ovens voor de keramische industrie) kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Verder kan de ovenbouwer te maken krijgen met vezels / isolatiemateriaal bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen. De ovenbouwer kan te maken krijgen met asbest en roet / PAK bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen.

De ovenbouwer heeft regelmatig met (kwarts-) stof te maken. Veel stof komt vrij bij aanmaken van de mortel / specie, vooral als in de mortel oude ovenstenen zijn verwerkt. Daarnaast komen grote hoeveelheden vrij bij het slopen en (droog) zagen of doorslijpen van stenen of blokken. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Renovatie

Renovatie

Beroepsrisico's
Tijdens het werk kunnen slopers de vrijkomende rook, metaalstof, damp en nevel inademen. Bijvoorbeeld bij het werken met een snijbrander of slijptol komen rook en metaalstof vrij. Van de slopers heeft 18% hinder van rook, dat vermoedelijk ontstaat bij het snijden. 13% klaagt over damp, gas en nevel. Verder kunnen zij met materialen als vezels, isolatiemateriaal en asbest te maken krijgen. Deze worden verwijderd of komen vrij tijdens de sloop. Roet / PAK komt voor bij het slopen van schoorstenen.

Ook kan de dieselrook van in de omgeving opgestelde aggregaten en compressoren worden ingeademd. Van de slopers heeft 66% klachten over (kwarts-) stof. De hoeveelheid die vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Bij het bewerken van steen, beton en kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het toepassen van afzuiging. Zonder watertoevoer of afzuiging wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver overschreden. Dat geldt voor buitenwerk, maar vooral voor binnenwerk. Het inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Sleuvenhakker

Sleuvenhakker

Beroepsrisico's
Sleuvenhakkers worden blootgesteld aan kwartsstof. Hoeveel stof vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het bewerken van kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging. Deze methoden zijn verplicht bij het zagen en frezen van sleuven in kalkzandsteen. Hierbij wordt zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ sterk overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)  


Sloper

Sloper

Beroepsrisico's
Tijdens het werk kunnen slopers de vrijkomende rook, metaalstof, damp en nevel inademen. Bijvoorbeeld bij het werken met een snijbrander of slijptol komen rook en metaalstof vrij. Van de slopers heeft 18% hinder van rook, dat vermoedelijk ontstaat bij het snijden. 13% klaagt over damp, gas en nevel. Verder kunnen zij met materialen als vezels, isolatiemateriaal en asbest te maken krijgen. Deze worden verwijderd of komen vrij tijdens de sloop. Roet / PAK komt voor bij het slopen van schoorstenen.

Ook kan de dieselrook van in de omgeving opgestelde aggregaten en compressoren worden ingeademd. Van de slopers heeft 66% klachten over (kwarts-) stof. De hoeveelheid die vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Bij het bewerken van steen, beton en kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het toepassen van afzuiging. Zonder watertoevoer of afzuiging wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver overschreden. Dat geldt voor buitenwerk, maar vooral voor binnenwerk. Het inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Beroepsrisico's
De tegelzetter heeft regelmatig met stof te maken. 79% heeft hier klachten over. Bij het tegelwerk treedt stofvorming vooral op tijdens het verwijderen van oude tegellagen, het voorbehandelen van de ondergrond, het legen van zakken lijm of mortel en het mengen.Bij het droog doorslijpen of zagen van kwartshoudende tegels is blootstelling aan kwartsstof te verwachten. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan tijdelijk worden overschreden. In combinatie met sloopwerk en/of regelmatig doorslijpen of zagen van tegels kan gemiddeld over een werkdag de grenswaarde voor kwartsstof worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Timmerman (nieuwbouw)

Timmerman (nieuwbouw)

Beroepsrisico's
Tijdens zijn werk heeft de timmerman (nieuwbouw) regelmatig met stof te maken. Van de timmermannen heeft 60% klachten over (hout-) stof. Bij machinale houtbewerking op de bouwplaats ontstaat veel houtstof. Ook bij het schoonmaken en opruimen komt een grote hoeveelheid vrij. Houtstof van vooral (hard-) hout kan kanker van neus- en neusbijholte veroorzaken. De grenswaarde van houtstof (hardhout) van 2mg/m³ kan daarbij worden overschreden. De timmerman (nieuwbouw) werkt soms met glas- en steenwol.  Isolatiematerialen kunnen ook oogirritatie en chronische bronchitis veroorzaken. Bij machinale houtbewerking op de bouwplaats ontstaat houtstof. De timmerman-metselaar heeft soms te maken met (kwarts-) stof. Veel stof komt vrij bij het aanmaken van de specie. Ook bij het hakken en boren komt kwartsstof vrij. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt. Het gehalte is hoog in onder andere kalkzandsteen. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Beroepsrisico's
Van de voegers heeft 69% klachten over stof. Hoeveel kwartsstof vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken en slijpen van voegen komt veel kwartsstof vrij. De hoeveelheid kan worden beperkt door het gebruik van afzuiging. Zonder deze maatregel wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ bij het slijpen ver overschreden. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Gezondheidsklachten door bouwstof
Werkt u in de bouw? Of in een andere branche waarin u veel te maken krijgt met bouwstof? Dan weet u waarschijnlijk dat goede bescherming essentieel is. Bouwstof bevat veel schadelijke deeltjes, zoals (kwartshoudend) fijnstof, betonstof, steenstof en vele andere stofsoorten. Door het inademen van hiervan, kunt u ernstige gezondheidsklachten krijgen. Meestal begint dat onschuldig met prikkeling van de luchtwegen, hoesten en niezen. Maar de klachten kunnen verergeren en zelfs bronchitis, benauwdheid, astma of een verminderde longcapaciteit tot gevolg hebben. 

Maatregelen ter bescherming tegen bouwstof
Natuurlijk zijn er diverse stofafzuigings- en ventilatiemaatregelen om de uitstoot van bouwstof te verminderen. Maar meestal is dat niet voldoende om uzelf goed tegen bouwstof en de schadelijke gevolgen ervan te beschermen.

Modellen KITE

  Maatregelen

  De markt biedt diverse soorten ademhalingsbeschermingmiddelen, zoals wegwerpstofmasker ( mondkapje), maar de bescherming hiervan is beperkt en het draagcomfort is niet ideaal o.a. vanwege de opgebouwde warmte, condens op een eventueel gedragen bril en het benauwde gevoel. Bovendien zijn deze maskers niet bruikbaar bij baarddragers.

  Daarnaast bestaan er ook aangeblazen systemen, opgebouwd uit een luchtpomp die op de rug wordt gedragen en die middels een slang is verbonden met een helm/vizier op het hoofd. Dit systeem levert een overmaat aan schone lucht en biedt veel meer bescherming dan de wegwerpmaskers. Nadeel is de nogal bewerkelijke wijze van aandoen, de loshangende slang op de rug, de rugunit en de hoge aanschafprijs.

  Het ademluchtmasker Kite is een optimale oplossing voor bovengenoemde nadelen: het biedt een overmaat schone lucht, is in een handomdraai opgezet, heeft geen slangen of andere zaken op de rug en is aantrekkelijk geprijsd. Wij hebben de diverse voor- en nadelen van de genoemde systemen voor u in een overzicht gezet.

  Vergelijkingstabel met traditionele beschermingsmiddelen

  *Wegwerp stofmaskersRuggedragen aanblaassysteemKITE aanblaashelm
  Gewicht: Licht Zwaar totaalgewicht rugunit + slang + vizier. Minder dan 950 gram.
  Ademweerstand: Hoog Geen Geen
  Bescherming: Beperkte bescherming door lekkage langs de randen door onderdruk. Hoge bescherming door overdruk in het vizier. Hoge bescherming door overdruk in het vizier.
  Toepasbaarheid: Niet geschikt voor bril- en baarddragers. Geschikt voor baard- en brildragers. Geschikt voor baard- en brildragers.
  Opzetten: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Veel werk om het systeem om te binden, de slang aan te sluiten, het vizier op te zetten en het systeem in te schakelen. Opzetten, inschakelen en direct klaar voor gebruik, eenvoudiger kan het niet.
  Gebruiksgemak: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Zwaar en de slang kan in de weg zitten en ergens achter blijven haken. Optimaal, geen last van slang en rugunit. Veel bewegingsvrijheid in kleine ruimten.
  Aanschafkosten: Laag Zeer hoog Laag in verhouding tot ruggedragen systemen.
  Verbruikskosten: Relatief hoog, telkens een nieuw masker. Vaak twee of drie filters, slangen en andere slijtdelen. Slechts één filter te vervangen. De jaarlijkse kosten zijn lager dan bij gebruik van wegwerpmaskers of ruggedragen systemen.

  Bijzonder geschikt als professionele bescherming tegen het Coronavirus

  nlenfrdeit